Dijital Ekonomi

Dijital teknoloji, bilginin bit cinsinden ifade edilmesidir. Bu teknoloji, verilerin depolama, hesaplama ve aktarım maliyetlerini azaltmıştır. Dijital ekonomi üzerine yapılan araştırmalar, dijital teknolojinin ekonomik faaliyetleri değiştirip değiştirmediğini ve değiştiriyorsa bunun nasıl gerçekleştiğini incele­mektedir. Bu incelemede dijital ekonomik faaliyetlerle ilgili beş farklı ekonomik maliyetin düşürülebi­leceğini vurguluyoruz: Arama maliyetleri, çoğaltma maliyetleri, aktarım maliyetleri, izleme maliyetleri ve doğrulama maliyetleri.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.

Kameralı Chat Kameralı Sohbet Trabzon Bayan ArkadaşSosyal içerik Platformu