KİTAP

KİTAP

Philip Mirowski (Notre Dame Üniversitesi) ve Edward Nik-Khah (Roanoke Koleji), mü­kemmel bir ada sahip olan The Knowledge We Have Lost in Information kitabında, iktisadın savaş sonrası dönemdeki gelişimini revizyonist bir yorumla sunuyor. Kitabın temel tezi şudur: Enformasyon kavramının yükselişi ve şeyleşmesi, “iktisat, hesapla­ma ve siyasetin etrafında dönd....... Devamını Oku

JoAnne Yates, Structuring the Information Age adlı kitabında, hayat sigortası en­düstrisinde bilgisayar ve tablolama makinelerinin kullanımının öyküsünü anlatır. Ge­çen yüzyılın ilk on yılında olgunlaşmış durumda olan hayat sigortası endüstrisinin resmini çekerek işe başlayan Yates, tablolama ve delikli kart ekipmanlarının dalgalar halinde a....... Devamını Oku

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’da bir medeni kanun ihtiyacı, çeşitli ekalliyetlerin yaşadığı bir topluma hitap edecek kanunun nasıl olması gerektiğine dair büyük bir tartışmaya sebebiyet vermişti. Âli Paşa’nın başını çektiği ve dönemin en ünlü mede­ni kanunu olan Fransız Medeni Kanunu’nun alınması fikrini savunanlar, ka....... Devamını Oku

Üzerinde bulunduğumuz topraklar, para tarihi bakımından hiç şüphesiz dünyanın en önemli coğrafyasıdır. Para bu topraklarda icat edilmiş, dünya tarihinin büyük devletlerini teşkil edenRoma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı devletleri, paralarını bu coğrafyada basmışlardır. Kitap her ne kadar Anadolu’da Paranın Tarihi adını taşısa da, aslında dünya p....... Devamını Oku

Filozof sosyolog Georg Simmel bundan yüz yıl önce “değiş tokuş” (exchange) ve bunun modern dönemdeki sembolü “para” üzerine bir kitap yazdı. Jerry Z. Müller; “Paranın Filozofu”adlı makalesinde, “Eğer Simmel kitabının adını Paranın Felsefesi değil de “Kapitalizm ve Onun Hoşnutsuzlukları” (Capitalism and Its Disconte....... Devamını Oku

Diyorlar ki, Orta Doğu başarıya ulaşamayan devletlerin toplamından ibaret değil, başlı başına başarısız olmuş bir bölgedir. Dünyadaki yetim ve mültecilerin büyük çoğunluğununkaynağı olan bu bölgenin kişi başına düşen gayrı safi yurtiçi hasılası, petrol servetine rağmen son derece düşüktür ve tünelin sonunda ışık olduğuna dair de ....... Devamını Oku

Colorado Üniversitesi’nden Murat İyigün, War, Peace and Prosperity in the Name of God adlı eserinde tektanrıcılığın dünya iktisat tarihindeki siyasî ve sosyo-ekonomik sonuçlarına dair etkileyici bir teori ortaya koymaktadır..... Devamını Oku

Kameralı Chat Kameralı Sohbet Trabzon Bayan ArkadaşSosyal içerik Platformu